Popis projektu:

Jedinečný projekt solárnej elektrárne sme navhli v okrajovej časti dolného baru. Na vyrovnanej ploche boli inštalované statické a pohyblivé panely ktoré dávajú celkový výkon 2 MW. Projekt bol realizovaný v spolupráci s firmami Vigroup a SolarTime.

Miesto: Dolný bar
Rozsah: Projekt pre SP
Rok: 2009