Popis projektu:

Pre mesto Stará Turá sme navrhli revitalizáciu lávok cez rieku, ktorá definuje centrálnu os mesta. Atraktívne a dostupné riešenie moderne doplní zánovné centrum. Súčasťou riešenia bola aj koncepcia zábradlia popri ceste ako aj širokých premostení.

Miesto: Stará Turá
Rozsah: Architektonická štúdia
Rok: 2017