Popis projektu:

Pre sieť cukrární sme realizovali štúdiu so zreteľom na dizajnmanuál a materiálové riešenie.
Projekt bol realizovaný v spolupráci s Ateliérom domova.

Miesto: Trenčín
Rozsah: Štúdia
Rok: 2010