Popis projektu:

Rekonštrukciu známeho amfiteátru v Rači sme koncipovali ako otvorený priestor v pôvodnom partery. S prihliadaním na historický odkaz mestskej časti ako aj funkcionalitu priestoru a finančné možnosti výstavby. Hlavné prestrešenie pódia je navrhnuté so špeciálnej textílie. Stavba bola rozdelená na 3 etapy tak aby bolo možné stavbu lepšie financovať.

Miesto: Bratislava Rača
Rozsah: Štúdia a projekt pre SP
Rok: 2010